Produkter & Tjänster

Griffin Security levererar lösningar inom säkerhetsteknik till dig som privatperson, företag och fastighetsägare. Vårt sortiment sträcker sig från enklare lås och accessystem till kamerabevakning och integrerade säkerhetssystem. 


Vi kan hjälpa dig med:

Inbrottslarm

Vår långa erfarenhet, höga kompetens och möjlighet att anpassa våra säkerhetssystem gör att vi alltid kan hitta en lösning som möter dina behov. Vi installerar inbrottslarm för privatbostäder, företag och fastigheter.

Vi har en oberoende ställning på marknaden och tillhandahåller system från Sveriges ledande leverantörer av säkerhetstekniska produkter.

Vi är polisgodkänd larminstallatör och certifierad anläggarfirma inbrottslarm i larmklass 3 av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

Kamerabevakningssystem

Vi installerar kamerabevakning för privatpersoner, företag och fastighetsägare. Vår certifierade personal ser till att systemen uppfyller de krav som finns.
 
Att ha kamerabevakning installerat skapar en trygghet för dig då du enkelt kan hålla koll på vad som sker i och runt fastigheten eller bostaden. Det är dessutom en stor fördel ur ett säkerhetsperspektiv då det kan förebygga brott och förenkla rättsprocesser. 
 
Vi hjälper dig att hitta rätt kamerabevakningssystem för ditt behov.

Accessystem

Med ett nyckelfritt accessystem kan du enkelt styra dina dörrar och få kontroll över vilka som har tillträde till dina lokaler eller din fastighet. 

Dörrarna i ett accessystem styrs av kort och/eller kod och det är enkelt för dig att lägga till och ändra behörigheter. Det gör att säkerheten bibehålls och administrationen av systemet underlättas.

Det är också möjligt att interagera inbrottslarm, kamerabevakning, porttelefonisystem och liknande till accessystemet. Vi anpassar och skräddarsyr upplägget efter dina behov och önskemål.  

Integrerade säkerhetslösningar

Genom integrerade säkerhetssystem kan vi kombinera och koppla ihop olika system där information enkelt kan skickas emellan. Integrera ditt inbrottslarm, brandskydd, accessystem och kamerabevakningssystem i en enhetlig plattform. 

Att sammankoppla säkerhetssystem i ett överordnat system förenklar administration och handhavande, vilket i sin tur förbättrar kontrollen över systemen.

Lås

Genom våra samarbetspartners och underleverantörer kan vi erbjuda allt inom mekanisk och elektronisk låsning. Vi erbjuder även fysiskt skydd såsom saferooms, säkerhetsdörrar, grindar, galler, jalusier med mer. 

Brandskydd

Att ha ett fungerade brandskydd i sin fastighet är avgörande för att kunna förebygga olyckor och rädda liv. I vissa fall kan det även vara ett lagkrav eller försäkringskrav för företag och fastighetsägare att skydda sina medarbetare, tillgångar och egendom.

Vi kan hjälpa till med många typer av brandskydd, som smarta brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar. Vi hjälper även till med installation och service av tekniska system som brandlarm och utrymningslarm.