Totalleverantör inom säkerhetsteknik

Griffin Security levererar lösningar inom säkerhetsteknik till dig som privatperson, företag och fastighetsägare. Vi erbjuder en rad olika säkerhetssystem så som inbrottslarm, accessystem, kamerabevakningssystem, brandskydd, lås och integrerade säkerhetssystem. Vi utför säkerhetsanalyser, projekterar, installerar, servar och driftsätter säkerhetslösningar av högsta kvalitet. 

Långsiktiga relationer

Med över 20 års erfarenhet inom branschen har vi den kunskap och kompetens som krävs för att du som kund ska bli nöjd. Vi gillar att jobba långsiktigt och nära våra kunder för att skapa en personlig och trygg relation till varandra. 


Certifieringar & medlemsskap

Genom våra certifieringar kan vi garantera att alla våra tjänster håller hög standard och kvalitet. Vi är också medlemmar i ett antal ledande branschorganisationer och samarbetar med flera godkända larmcentraler i hela Sverige. 

Griffin Security är en polisgodkänd larminstallatör, vilket innebär att vi är godkända av polisen att utföra larminstallationer. 


Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan vi utföra inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra kravställare ställer.

Behörig ingenjör inbrottslarm intygar att vi har den kunskap som krävs. Det visar också att vi uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarmsområdet.

Certifikatet intygar att vi uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom CCTV-området. Certifieringen bevisar också att vi har de kunskaper vi behöver för att projektera och installera på rätt sätt.

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta kundernas behov.

Vi är medlemmar i Installatörsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Deras uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.